בס''ד התשע"ח  


Young Israel of Dallas Synagogue 2018  (5778 - '79)

 

Rosh Chodesh: Elul - August 12  (Aug. 11 / 30th Av)

 
Selichot: Monday, August 13
 
סליכות : יום שני ב' אלול התשע"ח
    1hr before Mincha - (@7:40)
 
Sun-Thur  6:40 PM

Fridays      5:55 AM

 

Shabbat Updates: (August 10th- 11th/ 29 -30 Av

Parashat Shoftim - פרשת שופטים 

Erev Shabbat
 
7:30 PM candle lighting
 
6:40 PM Shir Ha'Shirim / Mincha / Kabbalat Shabbat  

Shabbat
 
8:15 AM Shabbat Shachrit
Torah classes
6:20 PM  In English w/Elishama Medina | בעברית עם רבי משה פוזיילוב
 
7:20 PM Finishing all together the book of Tehillim
 
7:35 PM Mincha / Se'udah She'lishit / Arvit
 
8:48 PM Havdallah / Shabbat ends
 
*Sipur L'shabbat below

-----------------------------------------------------------------------------------

ALL WEEK:

Sunday

Shachrit - 8:00 AM 

Mon-Fri

Shachrit - 6:30 AM

Mincha/Arvit - 7:40 PM

סיפוּר לש

צדק בכל מחיר – איתמר מאיר
טארו היה סוחר עשיר שניהל עסקים ענפים של כלי חרסינה, היה לו בן יחיד – צעיר וחכם שענה לשם ליאו, כשהגיע ליאו לגיל שמונה עשרה פנה לאביו וביקש ממנו: 'אבא, תן לי לצאת לעיר הגדולה. אני רוצה להכיר את העולם, לראות כיצד חיים בני אדם במקומות אחרים, וללמוד איך מרוויחים כסף למחייה' טארו כמובן סירב בהתחלה לבקשת בנו, אבל לבסוף הסכים והעניק לו שלושת אלפים דינר זהב כדי שיוכל לעשות עסקים טובים.
 
לאחר סיבוב ארוך בשווקי המסחר הגדולים של כלי חרסינה וגביש ומספר עסקאות טובות שביצע למד ליאו את דרכי המסחר והתנהלות הסוחרים בשוק החרסינה. כשסיים את עסקיו החל להסתובב בשוק להסתכל סביבו ולבחון את המתרחש. הוא הבחין בשני סוחרים כעסנים המתווכחים על סחורה, כשהקשיב לדברים הבין ליאו שהסוחר הראשון גזל את חברו ורימה אותו, אך הוא שתק ולא אמר מאומה. הוא הלך בעקבותיהם עד שהתייצבו למשפט בפני הפקיד המחוזי שישב בכניסה לשוק. מיד כשהשניים התייצבו בפני הפקיד שהיה לבוש כאדם מכובד, חבוש בטורבן גדול ובעל זקן ארוך ואדמוני – הבין ליאו שהמשחק מכור. כפי הנראה הייתה היכרות מוקדמת בין הפקיד לבין הסוחר הגזלן וכמה שניסה הסוחר הראשון להוכיח את צדקתו, טענותיו נפלו על אזנים ערלות. 'אל תהיה צודק – תהיה חכם!' אמר הפקיד המשוחד לסוחר הנגזל וחרץ את גורל המשפט לטובתו של הסוחר הגזלן.
 
ליאו הרגיש כיצד הכעס ממלא אותו, כיצד עשה זאת הפקיד הממונה על שמירת הצדק והיושר? הוא חיכה לשעת הכושר ונשאר ממש ליד הפקיד שישב ממש בפתח השוק. הוא התבונן בו שוב ושוב, עד שהפקיד שם לב לכך ופנה אליו: 'כן נערי הצעיר, מדוע אתה מתבונן בי כך?'
 
'ראיתי בחיי הרבה זקנים יפים ומכובדים, אבל זקן אדמוני כשלך לא ראיתי מעולם' השיב ליאו. 'האם אתה מוכן למכור לי אותו? אשלם לך כמה שרק תרצה...' הפקיד החל לצחוק אבל ליאו התכוון ברצינות לכל מילה שאמר: 'מדוע אתה צוחק? אשלם לך עליו אלפיים דינרי זהב!'
 
'לשם מה לך הזקן שלי?' שאל הפקיד ועיניו נצצו בחמדנות. 'יש לי הכול, אבל אין לי זקן כמו שלך' השיב ליאו. הפקיד הסכים והשניים חתמו על הסכם במשרד ראש העיר וליאו העביר לפקיד את הכסף. 'כעת אני צריך לחזור לשוק, יש לי לסגור עסקאות עם עוד כמה סוחרים' אמר ליאו לפקיד. 'אבל מה עם הזקן שלי, אני מוכן לגלח אותו עבורך!' אמר הפקיד בהשתוממות. 'כבודו. הזקן הזה כעת הוא שלי, אקח אותו מתי שארצה, אעשה בו מה שארצה. בינתיים שמור לי עליו...' אמר ליאו ועזב את המקום. 'הנער הזה טיפש גמור, הרווחתי אלפיים דינרי זהב' שמח הפקיד וחזר לדוכן שבכניסה לשוק.
 
במשך כל השבוע הסתובב ליאו בעיר, עד ששמע שבסוף השבוע תיערך מסיבה גדולה לרגל חתונת בתו של ראש העיר. כל הסוחרים הוזמנו למסיבה וכאשר ליאו הגיע לחתונה הבחין בידידו משכבר הימים, הפקיד המחוזי יושב בשולחן הכבוד לצדו של ראש העיר. ליאו הגיע לשולחן הכבוד, בירך לשלום את בעל השמחה ואת הפקיד והתיישב לצדם, הפקיד היה נבוך אך השיב לשלום לאורח הבלתי קרוא, אבל ליאו לא בזבז זמן: 'אני רוצה ליפות קצת את הזקן שלי' אמר והוציא מכיסו חבילת צבעים והחל לצבוע את הזקן האדמוני בצבעים שונים. האורחים הביטו בו בתדהמה והפקיד לא יכל לומר מאומה. ראש העיר שהבחין במתרחש, לא יכל לסבול את הביזיון ויצא החוצה וביקש שיקראו אליו את הפקיד ואת ליאו. 'ידידי הצעיר, אינך יכול לעשות זאת לידידנו הפקיד המכובד. קח את הכסף בחזרה ותחזיר לו את הזקן!'
 
'אני לא צריך כסף, אני רק רוצה ליפות את הזקן שלי!' טען ליאו. 'אני מוכן לשלם לך חמשת אלפים דינרי זהב, רק שחרר אותי מהבושה הזאת!'
 
'כבר אמרתי לך אין לי צורך בכסף. אני רוצה את הזקן, כפי שהסכמנו' אמר שוב ליאו וגם ראש העיר הצטרף למאמצי השכנוע. 'טוב אני מוכן, בשני תנאים!' אמר לבסוף ליאו: 'התנאי הראשון הוא, שאתה אדוני ראש העיר תמנה שופט חדש לעיר, הפקיד המושחת הזה אינו מסוגל לעשות משפט צדק בפני הבאים לפניו. התנאי השני הוא, תשלום מראש של עשרת אלפים דינרי זהב!'
 
'אעשה כדבריך!' קרא ראש העיר: 'מחר אמנה שופט חדש שישב בשוק ואשלם לך את הכסף, רק תרשה לי לקרוע את החוזה שעשינו לגבי הזקן!'
 
ליאו הסכים ואכן ראש העיר שילם לו את הכסף ופיטר את הפקיד מתפקידו כשופט. שבועיים לאחר מכן הופתע טארו לראות כיצד ליאו, בנו הצעיר והחכם חזר הביתה עמוס בסחורה משובחת ובידיו עשרת אלפים דינרי זהב אותם קיבל בגלל רצונו לעשות משפט צדק...
***
משפט צדק הוא מילת המפתח להתנהלותה של חברה הוגנת. ללא משפט צדק העולם לא יוכל להתקיים והשחיתות תחגוג בראש כל חוצות, בפרשת השבוע אנו לומדים על חשיבותו של משפט צדק, כי רק מי שהאמת והיושר הם נר לרגליו יוכל לשפוט אחרים ולהוציא את הצדק לאור...

Come Visit!

6504 Dykes Way
Dallas, TX, 75230

(972) 386-7162